Bogforlaget iqo.dk

Min far, Kristian Olsen aaju, døde den 19. april 2015.

Et af hans efterladte, ufuldstændige projekter, var den bog han havde lovet sin samlever - Sinikka Salokorpi, at skrive færdig, idet hun ikke længere selv var i stand til det. Bogen skulle handle om Martin Luther og følge i sporene af reformatorens 'fodspor' rundt i Tyskland. Bogen var blevet bestilt af det tyske turistkontor i Helsinki, Finland. Efter en rejse hvor de samlede materiale, informationer, tog billeder og lod sig inspirere, igangsatte Sinikka skriveriet.

Flere uheldige omstændigheder forsinkede og umuliggjorde færdiggørelsen: Sinikka blev tiltagende senildement og kunne ikke længere skrive. Det tyske turistkontor i Helsinki lukkede og der var derfor ikke længere en aftager/sponsor. Far døde…!!!

Efter en opgørelse af boet efter aaju, lå det næsten fuldfærdige projekt og 'skreg' på en udgivelse. Fars normale bogforlag: Atuagkat kunne ikke - idet temaet og fokus overhovedet ikke, bare tilnærmelsesvist, omhandlede Grønland. Der skal alligevel lyde en meget stor tak til Inger Hauge, for den store indsats hun altid ydede far og ikke mindst det korrekturarbejde hun foretog på Martin Luther-udgivelsen. Andre forlag fik jeg kontaktet. Men ingen, hverken almindelige, specialiserede, bibelorienterede eller Martin Luther-relevante var interesserede i at udgive endnu en bog om Luther, der hastigt nærmede sig 500-års jubilæet og derfor - i dynger - havde mættede markedet med den ene mere eller mindre sært vinklede bog om reformatoren, reformationen, forskningen bag og så videre. Ingen havde lyst til at udgive en rejsebog af en forfatter, der end ikke nogensinde havde skrevet en rejsebog. I afslagende var begrundelserne mange og kreative og et gennemgående tema var, at markedet var mættet og ikke behøvede en digters selvbiografiske rejsebeskrivelse, der jo nærmest kun fjernt og en passant omhandlede hovedpersonen.

I trods, frustration og med en følelse af, at der 'filenjansme' ikke skulle sidde nogle egenrådige, navlebeskuende og især uvidende bogforlæggere på Parnasset og vende tommelfingrene ned for fars sidste bogudgivelse, valgte jeg at starte mit eget bogforlag med det geniale navn: Bogforlaget iqo.dk.