• maj 2006 - dags dato iqo.dk

  Selvstændig virksomhed m.m.

  IQO.DK startede i det stille som en slags forsøg på at have noget at lave. Dette var i tidsrummet mellem at jeg solgte min goodwill og andel af JH Software og indtil jeg blev ansat i KMD A/S.

  Den oprindelige forretningsidé var baseret på et ønske om at have en fair fordeling af arbejdsopgaver og fritid. Work-Life-Balance begrebet havde vundet indpas i England og USA fra slutningen af 1970’erne - og denne ville jeg også gerne kunne være en del af.

  Som fuldtidsansat ved KMD, blev IQO.DK af naturlige årsager neddroslet og igennem årene slap blot nogle få kunder gennem nåleøjet. Dem er jeg i dag taknemmelig for at de holdt ved - også selvom det nogle gange blev i anden række. Stort cadeau herfra…!

  I slutningen af 2015 blev IQO.DK også et bogforlag. Første udgivelse er Ordets Magt - En fortælling om reformatoren Martin Luther. Den udkom 13. marts 2016. Anden bog er under udarbejdelse og har titlen: Skrøner fra en pendlers dagligdag på E45. Tredje bog er allerede færdigskrevet i 1991 og mangler blot noget layout og hedder Jul i Nuuk giver en godt håb.

  Fra 1. april 2016 ændrede det hele sig til at blive en fuldtidsbeskæftigelse med et helt andet fokus. Mere om dette andetsteds på dette site.

  Virksomheden producerer også elektricitet fra vedvarende energikilder - via solceller på taget. Overskudsproduktionen bliver solgt videre til andre el-kunder.

  Fra maj 2016 og 10 uger frem
  Dansk Supermarked Gruppen A/S - Citrix
  Nedlukning af en ældre Citrix-farm, der har betjent butikkerne: Salling, Bilka, Føtex og Netto i Danmark, Sverige, Tyskland og England. Koordinering med udrulning af nye farme og applikationer.
  Udrulning af ny undervisningsplatform på kursuscentret i Ebeltoft.

  Juni-August 2016
  LEGO Gruppen A/S - Enterprise Apple Mac platform
  Etablering og udrulning af central Apple platform til styring af ca. 1.000 individuelle Mac-computere. Oprettelse af applikationer, Automator-scripts, printertildeling og inventory indsamling.

  September 2016 - April 2017
  Vestas Wind System A/S - End-of-Life Windows 2003
  Efter Microsoft Windows Server 2003 nåede End-Of-Life blev behov for migrering, opgradering, arkivering eller nedtagning af gamle servere en nødvendighed. Deltog i projekt med håndtering af omkring 550 servere.

  December 2016 - April 2017
  Vestas Wind System A/S - End-of-Life SQL servere
  Efter Microsoft SQL Server 2003 nåede End-Of-Life blev behov for migrering, opgradering, arkivering eller nedtagning af gamle databaser en nødvendighed. Deltog i projekt med håndtering af omkring 1250 databaser og ca. 100 servere.
 • Oktober 2006 - Marts 2016 KMD A/S

  Seniorkonsulent

  Jeg har været med lige fra kommunesammenlægningerne i 2006, hvor jeg kørte til Thisted Kommune.

  Gennem årene har jeg fået lov til at arbejde intenst med mange forskellige platforme. I starten var fokus rettet meget mod installation og konfiguration af systemer hos kunderne i deres miljøer.
  Det gælder mange af de gængse systemer, som også andre konsulenter kan: Nemlig Windows Server, Active Directory, VMware, Citrix, Group Policies, Novell NetWare, eDirectory, ZENworks, Filr og SUSE Linux

  Sidenhen har jeg fokuseret på projektorienterede løsninger:
  Asset Management - inventarstyring af licenser, software, hardware og sammenhængen imellem disse

  Demo af Password Self Service:

  Fra december 2015 og frem
  Identity Management as a Service
  IDMaaS - En cloudbaseret IDM/IAM-løsning, der benytter Computer Associates' IdentityManager Suite, CA SiteMinder, CA Identity Portal og som skal levere de gængse IDM-services fra et fælles repository, hvor kunderne slipper for installation og vedligehold. Løsningen er en Implementering af et multi-tenant milmø, med multi-afiliation af brugere, workflows, Single Sign-On, Password Self Service, Governance og API-gateways.

  Fra 2008 og frem
  Novell IDM installation og konfiguration
  Kommunere Aarhus, Hillerød,Vejen, Slagelse, Vejle, Fredericia, Frederikshavn
  Benyttede kompetencer: Novell IDM, Enterprise arkitektur, sikkerhedbehov, we
  Implementering og konfiguration af Identity Management software til håndtering af både udveksling af data mellem applikationer og arbejdsgangsprocesser i brugerportaler

  08.2014 - 11.2015
  Single Sign On
  Kommunerne København, Aarhus, Svendborg, Vordingborg, Vejle, Halsnæs m.fl.
  Benyttede kompetencer: Microsoft ADFS, KMD Opus (SAP) og CICS applikationer
  Kunderne ønskede begrænse antallet af login-skærme en bruger møder i sit daglige arbejde. Ved at implementere Single Sign On til henholdsvis KMD Opus og KMD CICS er der opnået automatisk indlogning mod de systemer, som KMD understøtter. Brugernes identitet bliver fastslået ved opslag i Active Directory og gennem tjek af tildelte rettigheder til at anvende ADFS.
  Kundens brugere blev i stand til at anvende applikationer fra KMD uden at skulle afgive brugernavne og kodeord, hver gang en applikation blev startet. Gevinsten opnås umiddelbart, idet hver login tidligere kunne tage flere sekunder, ganget med antallet af bruger, ganget med antallet af arbejdsdage… Dette er nu sparet væk.

  02.2013 - 09.2015
  Sammenlægning af sygehusenes IT-anvendelser i Ny fælles włqåååplatform
  Region Midtjylland
  Benyttede kompetencer: Enterprise Arkitektur, Citrix, Sikkerhed, brugerapplikationer.
  Konsolidering af IT-platforme anvendt på regionens sygehuse. Alle applikationer blev vægtet, konsolideret og implementeret på en Citrix-platform og klienterne blev alle opgraderet til Windows 7.

  08.2014 - 12.2014
  SUSE Manager
  Region Midtjylland
  SUSE Manager sikrer at alle SLES servere automatisk bliver patchet og vedligeholdt med sikkerhedsopdateringer m.v. Desuden er det et inventory/asset management lignende værktøj, der skulle sikre at de centrale servere, der driver MidtEPJ - patientjournalsoftware ikke kompromiteres p.gr.a. forældet serversoftware.

  04.2008 - 04.2009
  Asset Management - inventarstyring af software og hardware
  Region Syddanmark og Region Nordjylland
  Funktion: Analyse, design, implementering, test, aflevering, support og drift
  Værktøjer/systemer: Novell ZENworks Asset Management
  Opgave: Kunderne ønskede et overblik over deres anvendelse af software- & hardware, samt et træk på deres licenser for primært at være compliant, subsidiært spare penge. Ved audit fra tredje¬-partsleverandører ville en licensrapport genereret fra Asset Management have stor vægt og alene denne funktion kunne berettige investeringen i overvågningen.
  Kunderne blev i stand til at identificere deres eksakte omkostninger ved indkøb og drift af hardware og software-licenser. Ved auditeringer kunne de levere valide rapporter, der godtgjorde for anvendelsen af software i forhold til indkøbte og benyttede licenser.

  01.2008 - 04.2008
  Outsourcing til KMD Hosting
  Vesthimmerlands kommune
  Benyttede kompetencer: Enterprise arkitektur, organisationsteorier, change management
  Via den indgående kendskab, jeg havde oparbejdet i hele 2007 til Vesthimmerlands Kommune, fik jeg til opgave at bidrage med en succesfuld implementering af servere, Citrix-miljø og store dele af IT-infrastrukturen til en hostet KMD løsning.

  01.2007 - 12.2007
  Kommunesammenlægning
  Vesthimmerlands kommune
  Benyttede kompetencer: Alle klientbaserede løsninger, der normalt anvendes i offentligt regi, samt de ovennævnte teknologier.
  Efter selve kommunesammenlægningen (den politiske pr. 1. januar 2007) var tiden kommet til at få brugernes IT-systemer på plads. Vesrhimmerlands kommune består af fire små landkommuner, der hver havde satses på sin egen IT-strategi. Aalestrup havde Windows 2000 servere med AD, Løgstør havde Open Source og Novell NetWare, Farsø anvendte kun et Windows Workgroup Peer-to-Peer netværk og endelig brugte Aars et Citrix-miljø. Opgaven bestod i at få migreret alle brugere i alle offentlige institutioner over til en ny Citrix-farm i Aars. På det ene år var jeg rundt til alle 169 lokationer og foretage migreringen og konsolideringen af brugere, maskiner, applikationer og data.

  10.2006 - 12.2006
  Kommunesammenlægning
  Thisted kommune
  Benyttede kompetencer: Novell Netware, Microsoft Active Directory, Citrix samt VMware ESX.
  I de sidste tre måneder af den hektiske periode, der definerede det kommunale IT-landskab i midten af 00'erne. Nemlig kommune- og regionssammenlægningerne. Der befandt jeg mig i Thisted kommune og var en medvirkende faktor til at integrere Hanstholms Novell-platform ind i Thisted og Sydthy's Citrix-løsning. Hovedvægten lå på at få brugerapplikationer implementeret korrekt.
 • Januar 2004 - April 2006 JH Software

  Udvikler

  Sammen med min nabo udviklede vi software til salg via Internettet. De to hovedprodukter er DNS-softwaren SimpleDNS og Fejltolerancesoftwaren SimpleFailover

  SimpleDNS befinder sig mellem Microsofts forsimplede og ikke særligt effektive DNS og den langt mere avancerede og komplekse BIND på Linux-platformen. Mange af de funktioner, som efterspørges til administration af DNS på WIndows platformen håndterede SimpleDNS sig af.

  SimpleFailover er et stykke unikt fejltolerancesoftware, som bygger videre på den viden om DNS vi oparbejdede ved at udvikle SimpleDNS. Ved at foretage normale forespørgsler mod netværkstjenester kunne vi måle om de svarede og i modsat fald ændre DNS records til nye eller tilgængelige tjenester efter kundernes eget ønske. Dermed formindskes eller forsvinder nedetid.

  Kunderne spændte vidt fra private brugere over hosting-firmaer til tre amerikanske ministerier.
 • Februar 2000 - April 2002 Alm. Brand A/S

  Seniorkonsulent

  Implementering af 300 bærbare computere med Windows 2000 i hele landet til assurandører. Den software disse maskiner anvender, har jeg porteret fra en Windows 95-platform. I dette projekt blev der benyttet mange unikke designløsninger. Blandt andet kan nævnes; Mobil roaming profile uden brug af server, fuld reetablering af bærbar pc eller udskiftning af bærbar computer uden tab af personlige data eller indstillinger og endelig kan brugerne genskabe enkelte softwarepakker fuldstændig uden brug af netværk eller flytbare datamedier som cd-rom, disketter m.m.
  Udbygning af adgangskontrollen til flere af bygningerne i Alm. Brand.
  Automatisk opdatering samt distribuering af antivirus-software til alle klienter og servere.
  Opdatering og installation af ejendomsafdelingens AutoCAD på nye Windows 2000 maskiner er en af de andre opgaver, der er blevet løst.
  Jeg har implementeret store dele af Alm. Brands aktiespil og har haft den tekniske drift af spillet i lange perioder. Min funktion har ikke været udviklingen af aktiespillet, men snarere installation, sikkerhed, drift og opdateringer af servere i miljøet.
  Copenhagen Re’s kontorer i Sydney, Singapore og London besøgte jeg for at varetage driftstekniske opgaver og løsninger for disse, samt vedligehold af de andre kontorer i henholdsvis Tokyo og Madrid. Det sidste kontor byggede jeg også server og klienter for.
  Konsolidering og migrering af IT driften fra London til København, blev sidste opgave for Alm. Brand.
  Jeg deltog i implementeringen af en IBMs Enterprise Information Portal til brug for at finde policer, korrespondance m.m. i et stort document management arkiv.
  Aktiv deltagelse i driften af NT-server netværk.
  Projekt for etablering af Novell Corporate Edition på et NT-servermiljø, hvor der er blevet lagt særlig vægt på brugen af Novell Z.E.N.works til distribution og vedligeholdelse samt image af arbejdsstationer.
 • November 1998 - December 1999 IT8 ApS

  Selvstændig konsulentvirksomhed

  Med to andre blev et lille konsulentfirma startet, hvor kundegrundlaget var små grafiske virksomheder og enkelte andre større virksomheder. Fokus var lagt på Novells produkter, og på maskiner fra MacIntosh og NT-servermiljøer. Projekterne spændte fra job- og reklamebureauer til sygehusvæsenet i Grønland og KAB Boligselskab.
 • Januar 1998 - Oktober 1998 Computer- Kommunikation A/S

  Systemadministrator

  Novell NetWare netværksdesign hos Sabroe Køleteknik (nu York Refrigeration) i Aarhus på deres verdensomspændende netværk. Der blev lagt særlig vægt på BorderManager og brugen af VPN til sammenbinding af netværket. Desuden skulle GroupWise installeres.
  Opbygning af Aalborg Handelsskoles GroupWise-installation og sekundært deres netdesign.
  Novell NetWare netværksdesign hos Nilfisk-Advance A/S

  Firmaet hedder i dag 2ndc.dk
 • November 1993 - december 1997 KNR

  IT-Chef

  Kalaallit Nunaata Radioa / Grønlands Radio og TV
  - I forbindelse med landstings- og folketingsvalg opbyggede jeg systemer til visning af valgresultater på tv-skærmen.
  - Opbyggede et netværk fra start, baseret på Novell NetWare. Desuden blev der anvendt andre produkter fra Novell; nemlig GroupWise, BorderManager, ManageWise og Netware Connect.
  - Concorde XAL inklusiv Løn- og Time/Sags-moduler blev opbygget fra bunden og tilpasset grønlandske løn- og ansættelsesforhold.
  - Implementering af NewStar nyhedsredigeringssystem i Qanorooq/Grønlandsk TV-Avis.
  - Fremstilling af skiltereklamer i TV ved hjælp af Adobe Photoshop.
  - Lydbehandling på computere
  - Undertekstning af Qanorooq.
  - Hjemmeside, radio- og tv-programoversigter samt radioavisens nyheder blev alt sammen introduceret på Grønlands første hjemmesider
 • November 1991 - Oktober 1993 Skattedirektoratet Grønlands Hjemmestyre

  Skattekonsulent

  Min spæde start som IT-medarbejder begyndte her. Stille og roligt blev flere og flere af opgaverne flyttet over til at bliver understøttet af computere.
  - Oprettet et register over alle virksomheder i Grønland.
  - Formularer til inkasso i forbindelse med uddannelsesstøtte.
  - Revision af taxaselskaber i Grønland.
  - Revision af årsopgørelser m.v.

  I dag hedder det Skattestyrelsen.